WABeperkt cascoAllrisk
Schade aan anderenxxx
Diefstal en inbraakxxx
Ruitschadexx
Storm- en brandschadex x
Schade door eigen toedoen x
Vandalismex

WA-dekking

Iedere auto-eigenaar moet minimaal een WA-verzekering hebben. Deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is de minst uitgebreide verzekering en dus ook de goedkoopste autoverzekering die je kunt afsluiten. Met een WA-verzekering ben je alleen verzekerd voor schade aan derden.

Beperkt cascodekking

Een autoverzekering met een beperkt cascodekking (ook wel WA+ genoemd) biedt meer dan alleen de WA-verzekering. Naast de schade die je eventueel bij een ander veroorzaakt, is ook bepaalde schade aan je eigen auto verzekerd: ruitschade en schade bij diefstal.

Allriskdekking

Voor een nieuwe auto kun je het beste een allriskverzekering afsluiten. Dit heet ook wel volledig casco en is de meest uitgebreide autoverzekering. Als je zelf de veroorzaker bent, vergoedt een allriskverzekering naast de verplichte WA-dekking ook de schade aan je eigen auto.

Welke dekking voor welke auto?

Als je een nieuwe auto koopt, zul je sneller kiezen voor een allriskdekking dan iemand die een oudere auto heeft.

Leeftijd autoAutoverzekering
Nieuw tot 6 jaar oudallriskverzekering
6 jaar tot 10 jaar oudBeperkt cascoverzekering
10 jaar oud of ouderWA-verzekering

Je keuze hangt af van de waarde van de auto. Na bijvoorbeeld 6 jaar kan die nog steeds aanzienlijk zijn. Rijd je de auto zelf total loss, dan krijg je zonder allriskdekking niets vergoed. De dagwaarde kun je nagaan via de ANWB/Bovag Koerslijst. Natuurlijk speelt niet alleen de waarde en leeftijd van je auto een rol. Ook zaken als waardevastheid, het aantal opgebouwde schadevrije jaren en het risico dat je wilt en kunt dragen zijn belangrijk. En natuurlijk speelt ook de hoogte van de premie van je autoverzekering mee bij je keuze. Als de auto gefinancierd is met een nog niet afgeloste lening, blijft een allriskdekking raadzaam.

Aanvullende autoverzekeringen

Ruit-, brand-, stormschade en diefstal vallen doorgaans onder de standaarddekking van een beperkt casco- en allriskverzekering. Voor rechtsbijstand, een inzittendenverzekering en pechhulp kun je extra verzekeringen afsluiten.